Service en Onderhoud

Ook een pelletkachel dient regelmatig schoongemaakt te worden. Het verdient de aanbeveling om dit met een aszuiger te doen. Of een asemmer die gekoppeld kan worden aan uw stofzuiger. De beste tijd om de kachel schoon te maken is vóór het opstarten. Het as in de pelletkachel is afgekoeld en de kachel is koud.

Regulier onderhoud - onderhoud  wat u zelf kunt  doen (na 1 à 2 branddagen / 30 branduren)

Brandkorf reinigen:
Haal de brandkorf uit zijn houder en klop deze leeg in de verbrandingsruimte of in de asemmer.
Verwijder de asresten van de verbranding (slakken).
Maak de gaatjes van de brandkorfje schoon. Als u de brandkorfje terug plaatst kijk kan goed of deze goed in zijn houder zakt en dat de ronde opening voor de gloeispiraal zit.

Verbrandingsruimte en asla schoonmaken:
Stofzuig nu de verbrandingsruimte schoon en verwijder als laatste de aslade en zuig deze leeg of gooi en het bij  de bloemen in de tuin. Zuig de ruimte van de aslade schoon.  Zuig ook de deur en het raam en eventueel andere plekken schoon in de verbrandingsruimte waar u nog as tegen komt.

Raam schoonmaken:
Maak het raam schoon met  wat vochtig keukenpapier. Indien er bruine film over het raam over het raam blijft hangen: gebruik dan een beetje as en maak de ruit de daarmee schoon. Gebruik anders een kachel ruitreiniger.

OPMERKING:
Dit zijn aanbevelingen. Reinig vaker als u op de aanbevolen intervallen zware as opeenhopingen ziet of als u roet uit de ventilatie ziet komen.
Een goed onderhouden pelletkachel brand mooier, langer en geeft meer rendement.

Groot onderhoud:

Minimaal éénmaal per jaar of na ca.  2000 branduren of 2000 kilo houtpellets dient er groot onderhoud uitgevoerd te worden, tenzij de kachel het anders aangeeft. Ook kan het verminderd rendement (b.v. door gebruik van slechte houtpellets) aanleiding zijn om groot onderhoud uit te laten voeren. Het verdient de aanbeveling om dit door uw leverancier/installateur te laten doen. Het niet tijdig of goed uitvoeren van een groot onderhoud aan uw pelletkachel kan leiden tot storing, schade, dat niet gedekt wordt door de garantie.